Iskolánk dolgozói

1. Pedagógusok

     NévOsztály- főnökNapközis nevelő – Osztály-főnök-helyettesBetöltött munkakör alapján végzettsége, szakképzettségeTanított tantárgy
1.      Vizi Andrea  egyetem, általános iskolai tanító, angol nyelvtanárintézményvezető
2.      Soós Tünde  főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanárintézményvezető-helyettes magyar nyelv és irodalom
3.      Paschekné Borbély Mónika  mesterfokozat MA, általános iskolai tanító, angol nyelvtanárintézményvezető-helyettes ének angol nyelven
4.      Adamik Ivett  egyetem, testnevelő tanár, általános iskola tanító angol műv. területenangol, testnevelés angol nyelven
5.      Anghelyi Judit8.b főiskola, angol szakos nyelvtanárfelsős angol munkaközösség vezető angol, célnyelvi civilizáció, rajz angol nyelven
6.      Bartalis Katalin2.c főiskola, általános iskolai tanítómagyar nyelv és irodalom, matematika, etika, technika
7.      Bartók Mária6.c főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanármagyar nyelv és irodalom
8.      Bedő Gáborné3.c főiskola, általános iskolai tanítómagyar, matematika, technika, ének, etika
9.      Czibikné Nagy Irma3.b főiskola, általános iskolai tanítóalsós munkaközösség vezető magyar, matematika, etika
 Csiszler Nikolett 1.bfőiskola, általános iskolai tanító idegennyelvi műv.t.angol, rajz angol nyelven,
11.   Dabis Dóra 1.cfőiskola, általános iskolai tanítótechnika, környezetismeret
12.   Dabisné Szabó Mária 8.afőiskola, matematika szakos tanármatematika, technika, etika
13.   Dusnoki – Molnár Jolán2.a
főiskola, általános iskolai tanítómatematika, etika, technika, környezetismeret, ének
14.   Fehér – Kriston Éva 1.afőiskola, általános iskolai tanítónapközis nevelő, ének, technika, környezetismeret
15.   Györgyi Orsolya  főiskola, általános iskolai tanító, angol nyelv és irodalom szakos tanárangol, rajz angol nyelven
16.   Hényel Krisztina 5.aegyetem, magyar nyelv és irodalom szakos tanármagyar nyelv és irodalom
17.   Hidasné Kira Violetta 
mesterfokozat MA, testnevelés szakos tanár, angol nyelv szakos tanártestnevelés angol nyelven, angol
18.   Holtner Rita 7.cfőiskola, számítástechnika és angol nyelv és irodalom szakos tanárinformatika angol nyelven
19.   Dr. Horváth Jánosné3.a
főiskola, általános iskolai tanár, etika szakos pedagógusmagyar, etika
20.   Horváth Orsolya7.c egyetem, okl.angol nyelv és irodalom szakos tanárangol, célnyelvi civilizáció
21.   Illés Csaba 4.cegyetem, okl. történelem és ped. szakos tanárnapközis nevelő, hon- és népismeret
22.   Jug Zsófia Katalin7.a főiskola, angol nyelv és irodalom szakos tanár, rajz szakos tanárangol, vizuális kultúra, rajz angol nyelven
 Juhászné Kacsi Viktória 4.bfőiskola, általános iskolai tanítóóraadó, napközis nevelő
 Kathleen Le Duch 
főiskola, angol nyelvtanárangol
25.   Katherine Venczlik 5.cfőiskola, angol szakos nyelvtanárangol, célnyelvi civilizáció
26.   Kazinczy Erika
3.bfőiskola, általános iskolai tanítónapközis nevelő, technika
27.   Kerékgyártó Ildikó 2.bfőiskola, általános iskolai tanítónapközis nevelő, ének, technika
28.   Király Ágnes 6.aegyetem, okleveles angol és történelem szakos tanártörténelem angol nyelven
29.   Kocsisné Nánai Tünde4.c főiskola, általános iskolai tanítómagyar, matematika, ének, etika, technika, testnevelés
30.   Komáromi József 15. csop.: 5.c, 6.cfőiskola, általános iskolai tanítónapközis nevelő
31.   Kovács Anita5.b főiskola, biológia, kémia, angol szakos tanártermészetismeret angol nyelven, természetismeret, kémia, biológia
32.   Kovácsné Gaál Éva  főiskola, általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, angol szakos tanárrajz, rajz angol nyelven
33.   Kupovics Veronika 3.cfőiskola, okleveles történelem szakos tanárnapközis nevelő
34.   Lakatos – Gerlach Ágota  pszichológuspszichológus
35.   Lederhaas Kirk  egyetem, angol szakos tanárangol
36.   Martikán Erzsébet1.b
főiskola, általános iskolai tanítónapközis munkaközösség vezető, magyar, matematika, ének, technika, környezetismeret, etika
37.   Nagy Zsuzsa 2.cfőiskola, általános iskolai tanítónapközis nevelő, ének, technika, környezetismeret
38.   Nagy-Szabó Csilla8.c főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zenetanármagyar, ének
39.   Nikes Zsófia2.b főiskola, általános iskolai tanítómagyar, matematika, etika, ének, környezetismeret
40.   Nyíriné Horváth Rita5.a főiskola, angol nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanártörténelem angol nyelven
41.   Orosz Franciska  főiskola, általános iskolai tanító angol műveltségi területenangol munkaközösség vezető angol, környezetismeret angol nyelven, vizuális kultúra angol nyelven, ének angol nyelven
42.   Pásztor Veronika4.a főiskola, általános iskolai tanítómagyar, matematika, technika, etika, testnevelés
43.   Paul Bulman  főiskola, angol szakos tanárangol
44.   Pecze-Halász Adrienn  főiskola, általános iskolai tanító angol műveltségi területenangol, rajz angol nyelven, környezetismeret angol nyelven
45.   Péter Alex 5.bMesterfokozat Msc, okleveles angol és történelem tanárangol, történelem angol nyelven, célnyelvi civilizáció
46.   Polgáriné Bartos Krisztina 7.amesterfokozat MA, okleveles angoltanárangol, célnyelvi civilizáció
47.   Rechnitzerné Fazekas Katalin  főiskola, általános iskolai tanító angol nyelv szakkép.angol, rajz angol nyelven, környezetismeret angol nyelven
48.   Répássy Bertalan
6.cmesterfokozat MA, testnevelés, matematika szakos tanármatematika, testnevelés
49.   Dr. Skultéty Sándorné8.a főiskola, testnevelés, földrajz szakos tanárföldrajz, testnevelés
50.   Steigerwald Károlyné4.b főiskola, általános iskolai tanítóalsós munkaközösség vezető magyar, matematika, etika, testnevelés
51.   Szabadi Anikó 13. csop.: 5.a, 6.afőiskola, általános iskolai tanárnapközis nevelő
52.   Szabó Csilla Marian 7.begyetem, angol nyelv és irodalom szakos tanárangol, célnyelvi civilizáció
53.   Szabó Mária Magdolna 14. csop.: 5.b, 6.b ofh:6.begyetem, matematika, fizika, szakos tanár, felsőfokú oktatási informatikusnapközis nevelő
54.   Szabóné Körmendy Rita5.c főiskola, matematika, fizika, számítástechnika szakos tanármatematika, fizika
55.   Talabér Emese 2.afőiskola, általános iskolai tanítómagyar, ének
56.   Temesvári Andrea1.c főiskola, általános iskolai tanítómagyar, matematika, etika
57.   Tihanyi Nóra 8.cfőiskola, könyvtáros tanárkönyvtáros
58.   Tiszolczki Tamás6.a egyetem, biológia, testnevelés szakos tanártestnevelés, term.tud. munkaközösség vezető testnevelés, biológia, természetismeret
59.   Török Béla 4.afőiskola, általános iskolai tanítónapközis nevelő
60.   Turányi Zsuzsanna6.b főiskola, matematika, fizika szakos tanár, oktatásinformatikusmatematika, fizika, informatika munkaközösség vezető matematika, fizika
61.   Vagács Zsuzsanna1.a egyetem, általános iskolai tanítómagyar, matematika, etika
62.   Vasáros Dániel Gergő 8.bfőiskola, testnevelő – edzőtestnevelés
63.   Vaszkó Marianna  főiskola, általános iskolai tanító angol műveltségi területenrajz angol nyelven, környezetismeret angol nyelven
64.   Vékei Erzsébet7.b főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanármagyar, történelem, rajz és művészettörténet, ének, erkölcstan munkaközösség vezető magyar, etika
65.   Zakarné Nagy Ildikó 3.afőiskola, általános iskolai tanítóosztálytanító, matematika, ének, technika


2. Nevelő és oktató munkát segítő dolgozó

 Név  Munkaköre
 Kabar Edinapedagógiai asszisztens
 Réthiné Fényes Erikaiskolatitkár
 Szakáné Lőrincz Annaiskolatitkár

3. Egyéb munkatársak – technikai dolgozók

 Név  Munkaköre
 Schianszky-Szmolinka Viktorüzemeltetési koordinátor
 Hegedüs Andrásgondnok
 Uszticsné Virág Annaportás
 Obsincs Lászlóportás
 Szekeres Máriatechnikai dolgozó
 Fekete Jánosnétechnikai dolgozó
 Verseginé Tarcza Ildikótechnikai dolgozó

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük