TITLE

DESCRIPTION

  1. Pedagógusok

 

 

 

 

Név Osztály- főnök Napközis nevelő – Osztály-főnök-helyettes Betöltött munkakör alapján végzettsége, szakképzettsége Tanított tantárgy
       1.         Vizi Andrea     egyetem, általános iskolai tanító, angol nyelvtanár igazgató

környezetismeret angol nyelven

       2.         Soós Tünde     főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom

       3.         Paschekné Borbély Mónika     mesterfokozat MA, általános iskolai tanító, angol nyelvtanár igazgatóhelyettes

ének angol nyelven

       4.         Adamik Ivett     egyetem, testnevelő tanár, általános iskola tanító angol műv. területen angol, testnevelés angol nyelven
       5.         Allison Bowler     főiskola, angol nyelvtanár angol
       6.         Anghelyi Judit 7.b   főiskola, angol szakos nyelvtanár felsős angol munkaközösség vezető

angol, célnyelvi civilizáció, rajz angol nyelven

       7.         Baranyai Judit   3.a főiskola, általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műv. területen angol, napközis nevelő
       8.         Bartalis Katalin 1.c   főiskola, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom, matematika, etika
       9.         Bartók Mária 5.c   főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom
      10.        Bartos Krisztina   6.a mesterfokozat MA, okleveles angoltanár angol, célnyelvi civilizáció
      11.        Bedő Gáborné 2.c   főiskola, általános iskolai tanító magyar, matematika, technika, ének, etika, környezetismeret
      12.        Biró Blanka Andrea     egyetem, okleveles angol nyelv és ir. szakos tanár angol, rajz angol nyelven, környezetismeret angol nyelven
      13.        Czibikné Nagy Irma 2.b   főiskola, általános iskolai tanító alsós munkaközösség vezető

magyar, matematika, etika, környezetismeret

      14.        Dabis Dóra   4.a főiskola, általános iskolai tanító napközis nevelő, technika
      15.        Dabisné Szabó Mária   8.a főiskola, matematika szakos tanár matematika, technika, etika
      16.        Dusnoki – Molnár Jolán 1.a   főiskola, általános iskolai tanító matematika, etika, technika, környezetismeret
      17.        Egriné Marián Valéria   4.b főiskola, általános iskolai tanító napközis nevelő, ének, technika
      18.        Fehér – Kriston Éva   8.b

15. csop.:

5.c, 6.c, 7.c, 8.c

főiskola, általános iskolai tanító napközis nevelő, technika
      19.        Györgyi Orsolya     főiskola, általános iskolai tanító, angol nyelv és irodalom szakos tanár angol, rajz angol nyelven, ének angol nyelven, környezetismeret angol nyelven
      20.        Hényel Krisztina   5.a egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom
      21.        Hidasné Kira Violetta     mesterfokozat MA, testnevelés szakos tanár, angol nyelv szakos tanár testnevelés angol nyelven, angol
      22.        Holtner Rita   7.a főiskola, számítástechnika és angol nyelv és irodalom szakos tanár    informatika angol nyelven
      23.        Dr. Horváth Jánosné 2.a   főiskola, általános iskolai tanár, etika szakos pedagógus magyar, etika
      24.        Horváth Orsolya 6.c   egyetem, okl.angol nyelv és irodalom szakos tanár angol, célnyelvi civilizáció
      25.        Illés Csaba   3.c egyetem, okl. történelem szakos tanár napközis nevelő, hon- és népismeret
      26.        Jug Zsófia Katalin 6.a   főiskola, angol nyelv és irodalom szakos tanár, rajz szakos tanár angol, vizuális kultúra
      27.        Katherine Venczlik   6.c egyetem, angol szakos tanár angol, célnyelvi civilizáció
      28.        Kazinczy Erika 4.b   főiskola, általános iskolai tanító magyar, matematika, etika, testnevelés
      29.        Kerékgyártó Ildikó   13. csop.: 5.b, 6.a, 7.a főiskola, általános iskolai tanító napközis nevelő
      30.        Király Ágnes     egyetem, okleveles angol és történelem szakos tanár történelem angol nyelven
      31.        Kocsisné Nánai Tünde 3.c   főiskola, általános iskolai tanító magyar, matematika, ének, etika, technika
      32.        Kovács Anita 8.c   főiskola, biológia, kémia, angol szakos tanár természetismeret angol nyelven, kémia, biológia
      33.        Kovácsné Gaál Éva     főiskola, általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, angol szakos tanár vizuális kultúra angol nyelven
      34.        Kupovics Veronika   2.c főiskola, okleveles történelem szakos tanár napközis nevelő
      35.        Laktos – Gerlach Ágota     pszichológus pszichológus
      36.        Lederhaas Kirk     egyetem, angol szakos tanár angol
      37.        Liskány-Bizó Barbara   1.b főiskola, általános iskolai tanító, angol nyelvoktató tanító napközis nevelő
      38.        Lovász Tamásné   5.b

15. csop.:

5.c, 6.c, 7.c, 8.c

főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zene szakos tanár ének, napközis nevelő
      39.        Martikán Erzsébet   4.c főiskola, általános iskolai tanító napközis munkaközösség vezető, napközis nevelő, technika, ének
      40.        Marton Anna   2.b főiskola, általános iskolai tanító napközis nevelő, ének, technika
      41.        Nagy Katalin Gabriella     főiskola, általános iskolai tanító angol műv. területen angol, vizuális kultúra angol nyelven, környezetismeret angol nyelven
      42.        Nagy Zsuzsa   1.c főiskola, általános iskolai tanító napközis nevelő, ének, technika, környezetismeret
      43.        Nagy-Szabó Csilla 7.c   főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zenetanár magyar, ének
      44.        Nikes Zsófia 1.b   főiskola, általános iskolai tanító magyar, matematika, etika, ének, technika, környezetismeret
      45.        Nyíriné Horváth Rita 8.b   főiskola, angol nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár történelem angol nyelven
      46.        Orosz Franciska     főiskola, általános iskolai tanító angol műveltségi területen angol munkaközösség vezető

angol, környezetismeret angol nyelven, vizuális kultúra angol , ének angol nyelvennyelven, ének angol nyelven

      47.        Paczek – Pásztor Veronika 3.a   főiskola, általános iskolai tanító magyar, matematika, technika, etika
      48.        Paul Bulman     főiskola, angol szakos tanár angol
      49.        Péter Alex   8.c Mesterfokozat Msc, okleveles angol és történelem tanár angol, történelem angol nyelven, célnyelvi civilizáció
      50.        Quitt Ágnes Andrea   3.b főiskola, általános iskolai tanító napközis nevelő, ének, technika
      51.        Rechnitzerné Fazekas Katalin     főiskola, általános iskolai tanító angol nyelv szakkép. angol, vizuális kultúra angol nyelven, környezetismeret angol nyelven
      52.        Répássy Bertalan   5.c mesterfokozat MA, testnevelés, matematika szakos tanár matematika, testnevelés
      53.        Dr. Skultéty Sándorné 7.a   főiskola, testnevelés, földrajz szakos tanár földrajz, testnevelés
      54.        Steigerwald Károlyné 3.b   főiskola, általános iskolai tanító alsós munkaközösség vezető

magyar, matematika, etika

      55.        Szabó Csilla Marian   6.b egyetem, angol nyelv és irodalom szakos tanár angol, célnyelvi civilizáció
      56.        Szabó Mária Magdolna   14. csop.:

5.a, 6.b, 7.b

egyetem, matematika, fizika, szakos tanár, felsőfokú oktatási informatikus napközis nevelő
      57.        Szabóné Körmendy Rita 8.a   főiskola, matematika, fizika, számítástechnika szakos tanár matematika, fizika
      58.        Talabér Emese   1.a főiskola, általános iskolai tanító magyar, ének, napközis nevelő,
      59.        Temesvári Andrea 4.c   főiskola, általános iskolai tanító magyar, matematika, etika, ének, testnevelés
      60.        Tihanyi Nóra   7.c főiskola, könyvtáros tanár könyvtáros
      61.        Tiszolczki Tamás 5.a   egyetem, biológia, testnevelés szakos tanár testnevelés, term.tud. munkaközösség vezető

testnevelés, biológia, természetismeret

      62.        Turányi Zsuzsanna 5.b   egyetem, matematika, fizika szakos tanár, okt.informatikus matematika, fizika, informatika munkaközösség vezető

matematika, fizika

      63.        Vagács Zsuzsanna 4.a   mesterfokozat MA, egyetem, általános iskolai tanító magyar, matematika, etika, testnevelés
      64.        Vasáros Dániel Gergő   7.b főiskola, testnevelő testnevelés
      65.        Vékei Erzsébet 6.b   főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar, történelem, rajz és művészettörténet, ének, erkölcstan munkaközösség vezető

magyar, etika

      66.        Zakarné Nagy Ildikó   2.a főiskola, általános iskolai tanító osztálytanító, matematika, ének, technika, környezetismeret

  1. Nevelő és oktató munkát segítő dolgozó

 

  Név Betöltött munkakör alapján végzettsége, szakképzettsége Munkaköre
  1.  
Kabar Edina érettségi, pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens

2.

Komáromi József főiskola, általános iskolai tanító pedagógiai asszisztens

3.

Réthiné Fényes Erika érettségi iskolatitkár

4.

Szakáné Lőrincz Anna főiskola iskolatitkár
  1. Egyéb munkatársak – technikai dolgozók

 

 

  Név Munkaköre
  1.  
Schianszky-Szmolinka Viktor üzemeltetési koordinátor

2. 

Csányiné Takács Hajnalka technikai dolgozó

3. 

Hegedüs András gondnok

4. 

Fizl Sándor Andrásné technikai dolgozó

5.

Obsincs László portás

6.

Sturovics Ágnes technikai dolgozó

7. 

Szekeres Mária technikai dolgozó

8. 

Verseginé Tarcza Ildikó technikai dolgozó