Alapítvány

Az „Angol a Gyermekekért Alapítvány” adószáma: 18167821-1-42

Az „Angol a Gyermekekért Alapítvány” számlaszáma: 10900011-00000013-06640000

1999-ben szülői kezdeményezésre jött létre az Angol a gyermekekért alapítvány.

Az alapítvány célja

  • segíti a gyermekek oktatásának, nyelvtanulásának hatékonyabbá tételéhez szükséges technikai feltételek megteremtése.
  • támogatja azokat a tanulókat akik sikeres nyelvvizsgát tesznek.
  • segíti az angolul oktatott tárgyak tankönyveinek megírását.
  • segíti a tanulók és pedagógusok bel- és külföldi tovább képzését.
  • pályázat kiírásával támogatja a kiemelkedő teljesítményű tanulók angliai utazását.
  • segíti a külföldi cserekapcsolatok kiépítését.
  • támogatja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, szociálisan rászoruló tanulókat.
  • részt vesz a tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésében, a tanulók ismereteinek bővítése céljából, hozzájárul a nyertesek jutalmazásához.
  • a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, de szociálisan rászoruló tanulók támogatása
  • rendszeresen támogatja a kultúrális- és sporttevékenységek szervezését, lebonyolítását

A szülők meghatározott összeggel támogatják havonta az alapítványt, melynek révén a fenti célok megvalósíthatóak.


Az Angol a Gyermekekért Alapítvány tisztelettel megköszöni a támogatóknak, hogy adójuk 1 százalékával a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Programjának megvalósulásához a tárgyi feltételek javítását elősegítették.