Két tanítási nyelvű rendszer

Iskolánk tanulóit a magyar – angol két tanítási nyelvű speciális tanterv szerint oktatjuk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idegen nyelvet, hanem a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk. Célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára.

A gyerekek a heti 5 angolórán kívül minden évfolyamon 3 tantárgyat tanulnak angol nyelven.
1. Ének, rajz, testnevelés
2. Ének, rajz, testnevelés
3. Rajz, testnevelés, környezetismeret
4. Rajz, testnevelés, környezetismeret
5. Művészettörténet, történelem, célnyelvi civilizáció
6. Művészettörténet, történelem, célnyelvi civilizáció, informatika
7. Művészettörténet, történelem, célnyelvi civilizáció, informatika
8. Művészettörténet, történelem, célnyelvi civilizáció, informatika

A program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven történő tanulása egyidejűleg kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást.

A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni szóban és írásban egyaránt.

Megvalósul a tantárgyak közötti koncentráció, az új információk és témák sokasága által a környezetismeret, művészettörténet, történelem és az angol kultúra oktatásának bevezetésével jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen leteszi a nyelvvizsgát. A két tanítási nyelvű program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása.