Leendő elsősöknek

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket a honlapunk 2024/2025-ös tanév beiskolázással kapcsolatos oldalán. Hamarosan elérkezik az idő, amikor egy nagy jelentőséggel bíró döntést kell hozniuk: általános iskolát választani gyermekük számára. Szülőként jómagam is tudom, hogy minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének. Ez természetesen igaz az iskolaválasztás esetében is. A jól megválasztott iskola biztosíthatja, hogy a gyermek szeressen iskolába járni, motivált legyen a tanulásra, kedvelje a tanítóját és az osztálytársait. Az iskolakezdés sikeressége, az iskolai környezet, az atmoszféra a gyermek jövőjét életre szólóan meghatározhatják.

A Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szép, régi, szecessziós stílusú épületben, a Városliget szomszédságában található. Jól felszerelt, otthonos tantermek, barátságos légkör, jó közösségi szellem várja azokat a gyerekeket, akik ezt az iskolát választják. Az itt alkalmazott nevelési – oktatási módszerek az iskola pedagógiájának kipróbált és bevált hagyományaira épülnek, ezek együttesen biztosítják a tanulók évek óta kiemelkedő eredményeit.

A két tanítási nyelvű oktatás az eltelt 32 év alatt elismert, jól működő programmá nőtte ki magát, melyet – iskolánk tapasztalatait átvéve – országszerte számos intézmény alkalmaz sikerrel. Szakmai ismereteinket szívesen és rendszeresen osztjuk meg a két tanítási nyelvű általános iskolákkal, melyek pedagógusai magas létszámban vesznek részt országos szakmai, módszertani rendezvényeinken.

Az iskola 8 évfolyamos, évfolyamonként 3 párhuzamos osztály működik, a tanulók száma jelenleg 769 fő. Évente három első osztály indul, melyekben magyar – angol két tanítási nyelvű program szerint folyik a képzés. A magas színvonalú nyelvoktatást korszerű oktatástechnikai eszközökkel, bontott csoportokban végezzük. A nyelvi környezet megteremtését minden évfolyamon angol anyanyelvű tanárok segítik.

Az első osztályban az angol nyelvoktatás játékokon, dalokon, szituációkon alapul. A gyerekek alsó és felső évfolyamokon egyaránt heti 5 órában tanulják a nyelvet.

Az angol nyelvű tantárgyak oktatását fokozatosan építjük be a tanrendbe a nyelvtudás szintjének és az életkori sajátosságoknak figyelembe vételével. Az 1 – 4. évfolyamokon a testnevelés és sport, a vizuális kultúra, az ének-zene és a környezetismeret tantárgyakat oktatjuk angolul. Az 5 – 8. évfolyamokon a történelem, a művészettörténet, a természetismeret, a célnyelvi civilizáció és a digitális kultúra tantárgy lép be új területként a két tanítási nyelvű oktatásba. Tanulóink évfolyamtól függően heti 9 – 12 órát töltenek angol nyelvi környezetben.

Ez az oktatási forma bebizonyította életképességét, hiszen az elmúlt tanév során a 84 fő végzős tanulóból 49 fő csak középfokú, 24 fő csak felsőfokú, 18 fő pedig közép- és felsőfokú nyelvvizsgát is tett.

A két tanítási nyelvű iskolák legutóbbi országos célnyelvi mérésének eredménye 6. évfolyamon 1844 pont (országos átlag: 1749), 8. évfolyamon 1940 pont (országos átlag: 1843)

Tanulóink nagy kedvvel vesznek részt különféle tantárgyi megmérettetéseken, tanulmányi versenyeken, sporteseményeken és sportversenyeken. Minden évben a kerületi, fővárosi, területi és országos versenyek sikeres résztvevői. Számos dobogós hellyel dicsekedhetünk, sok rangos elismerést és kupát nyernek iskolánknak, melyekre méltán vagyunk büszkék.

Diákjaink kimagasló teljesítményeket nyújtanak az országos kompetenciaméréseken is, és előkelő helyet foglalunk el az országos és a fővárosi rangsorban.

A kiváló eredmények a magas színvonalú matematika és magyar oktatásnak, valamint a pedagógusok tehetséggondozó munkájának köszönhetőek.

A délelőtti oktatáshoz szorosan kapcsolódik a jól működő napköziotthon. Az iskolában sokféle délutáni program, tehetséggondozó szakkör, sportkör várja a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Lehetőség van számítógépek, tabletek, interaktív eszközök használatára. Az iskola pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre is. A tanórákon túl a tanulók rendszeresen járnak színházba, bábszínházba, és múzeumba.

A sportolási lehetőségek tárháza is igen gazdag, három tornaterem, sportudvar és a közeli Városliget adottságait kihasználva rendszeresen folyik kézilabda, foci, frizbi, kosárlabda, röplabda, floorball, taekwondo, kendo és moderntánc foglalkozás.

Az iskola felszereltsége korszerű, a taneszközök bővítése lépést tart a technika fejlődésével, melyet gondos gazdálkodásunk és a szülők által létrehozott és támogatott „Angol a Gyermekekért” alapítványunk is elősegít.

Jelentkezés az első évfolyamra

Tisztelt Szülők!

A 2024/2025-ös tanévben is három első osztályt indítunk. Iskolánkba minden évben több száz gyermek jelentkezik felvételre, azonban a felvehető gyermekek létszáma korlátozott. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy az iskolánk iránt érdeklődő családokat, a leendő iskolás gyermekeket, a család nevelési elveit, iskolánk iránti motivációját a lehető legjobban megismerjük. Ennek érdekében  az előző évekhez hasonlóan várjuk azokat a dokumentumokat, amelyek mindezekbe betekintést engednek, és egy játékos foglalkozás keretében lehetőséget biztosítunk a személyes találkozóra, ismerkedésre is.        

Az előzetes bejelentkezéshez szükséges a Regisztrációs lap és az Adatkezelési nyilatkozat, melyek a linkekre kattintva letölthetőek. Ezeket kérjük, hogy kitöltve, aláírva az alábbi email címre küldjék el:

varosligeti2024@gmail.com

A jelentkezést válasz emailben visszaigazoljuk, és elküldjük a további tennivalókat, határidőket.

A jelentkezés folyamatos, az utolsó jelentkezési nap: 2024. február 29.

Szeretettel várjuk gyermekét!

Vizi Andrea

igazgató