Leendő elsősöknek

Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 9-15.

Telefon: 1/363-3525

e-mail: infovarosligeti@gmail.com

 Honlap: www.varosligeti-altisk.hu

OM azonosító: 035050

A Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szép, régi, szecessziós stílusú épületben a Városliget mellett található. Jól felszerelt, szép tantermek, barátságos légkör, jó közösségi szellem várja azokat a gyerekeket, akik ezt az iskolát választják. Az itt alkalmazott nevelési – oktatási módszerek az iskola pedagógiájának kipróbált és bevált hagyományaira épülnek, ezek együttesen biztosítják a tanulók évek óta kiemelkedő eredményeit. A tájékoztatókon a szülők bepillantást nyerhetnek az iskolában folyó munkába a különböző órákon készült videofelvételek megtekintésével.

Az iskola 8 évfolyamos, évfolyamonként 3 párhuzamos osztály működik, a tanulók száma jelenleg 767 fő. Évente három első osztály indul, melyekben magyar – angol két tanítási nyelvű program szerint folyik a képzés. Az első osztályban az angol nyelvoktatás játékokon, dalokon, szituációkon alapul. A gyerekek alsó és felső tagozaton egyaránt heti 5 órában tanulják az angol nyelvet. Alsó tagozaton a testnevelés és sport, vizuális kultúra és ének-zene tantárgyakat magyarul és angolul oktatjuk. Harmadik osztálytól a környezetismeret, ötödik osztálytól a történelem, művészettörténet, természetismeret, célnyelvi civilizáció, hatodik osztálytól az informatika tantárgy lép be új területként a két tanítási nyelvű oktatásba.

A magas színvonalú nyelvoktatást bontott csoportokban végezzük korszerű oktatástechnikai eszközökkel. A nyelvi környezet megteremtését minden évfolyamon angol anyanyelvű tanárok segítik.

A két tanítási nyelvű oktatás az eltelt 31 év alatt elismert, jól működő programmá nőtte ki magát, melyet – iskolánk tapasztalatait átvéve – országszerte számos követője sikerrel alkalmaz. Ez az oktatási forma bebizonyította életképességét, hiszen az elmúlt tanév során a 84 fő végzős tanulóból 49 fő csak középfokú, 24 fő csak felsőfokú, 18 fő pedig közép- és felsőfokú nyelvvizsgát is tett.

Diákjaink nagy kedvvel és kiemelkedő eredményekkel vesznek részt különféle vetélkedőkön, tantárgyi versenyeken és sporteseményeken. Minden évben sok versenyt, jutalmat és kupát nyernek iskolánknak, s erre méltán büszkék vagyunk.

Tanulóink kimagasló teljesítményeket nyújtanak az országos kompetencia-méréseken is, előkelő helyet foglalnak el az országos és a fővárosi rangsorban.

A délelőtti oktatáshoz szorosan kapcsolódik a jól működő napközi otthon, mely a szülők igényei szerint szerveződik. Az iskolában sokféle délutáni program, tehetséggondozó szakkör, sportkör várja a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Lehetőség van számítógépek, tabletek, internet használatára is.

A sportolási lehetőségek tárháza igen gazdag, három tornaterem, sportudvar és a közeli Városliget adottságai mellett rendszeresen folyik kézilabda, szivacskézilabda, foci, frizbi, kosárlabda, röplabda, floorball, kézilabda, taekwondo, kendo és modern tánc foglalkozás. Lehetőség van az Internet megismerésére és használatára. A kicsik szívesen vesznek részt a délutáni kézműves játszóházi foglalkozásokon.

Az iskola pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre is. A tanórákon túl a tanulók rendszeresen járnak bábszínházba, színházba és múzeumba.

A diákok részére változatos, sokoldalú nyári programokat kínálunk: barANGOLó tábort, nyelvgyakorló külföldi utazásokat és kézműves tábort.  Az iskola felszereltsége korszerű, a taneszközök bővítése lépést tart a technika fejlődésével, melyet gondos gazdálkodásunk és a szülők által létrehozott és támogatott „Angol a Gyermekekért” alapítványunk is elősegít.

Tájékoztatás az érdeklődő Szülőknek:

Az alábbi időpontokban adunk tájékoztatást iskolánkról, az első osztályba történő jelentkezésről. (A honlapunkon előzetes bejelentkezés szükséges, az időpontra kattintva):

Időpontok:

2024. január 26., 2024. február 2., 2024. február 16. pénteken 15.00 órakor a földszinti ebédlőben.

Az első osztályba történő jelentkezés menetéről 2024. január 15-étől tájékozódhatnak a honlapunkon.

Vizi Andrea

igazgató