Leendő elsősöknek

Tisztelt Szülők!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket a honlapunk 2021/2022-es tanév beiskolázással kapcsolatos oldalán. Hamarosan elérkezik az idő, amikor egy nagy jelentőséggel bíró döntést kell hozniuk: általános iskolát választani gyermekük számára. Szülőként jómagam is tudom, hogy minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének. Ez természetesen igaz az iskolaválasztás esetében is. A jól megválasztott iskola biztosíthatja, hogy a gyermek szeressen iskolába járni, motivált legyen a tanulásra, kedvelje a tanítóját és az osztálytársait. Az iskolakezdés sikeressége, az iskolai környezet, az atmoszféra a gyermek jövőjét életre szólóan meghatározhatják.
A járványügyi helyzetből adódó védelmi előírások miatt intézményünkben az idei tanévben személyes megjelenést biztosító tájékoztatás nem tartható, ezért igyekeztünk összeállítani egy olyan bemutató anyagot, amely a leíráson kívül három rövid kisfilm (a kék színű linkekre kattintva megtekinthetőek) segítségével bepillantást enged az iskola épületébe, életébe, fontos eseményeibe, tanóráiba, tantermeibe.
A Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szép, régi, szecessziós stílusú épületben a Városliget szomszédságában található. Jól felszerelt, otthonos tantermek, barátságos légkör, jó közösségi szellem várja azokat a gyerekeket, akik ezt az iskolát választják. Az itt alkalmazott nevelési – oktatási módszerek az iskola pedagógiájának kipróbált és bevált hagyományaira épülnek, ezek együttesen biztosítják a tanulók évek óta kiemelkedő eredményeit.
A két tanítási nyelvű oktatás az eltelt 28 év alatt elismert, jól működő programmá nőtte ki magát, melyet – iskolánk tapasztalatait átvéve – országszerte számos intézmény alkalmaz sikerrel. Szakmai ismereteinket szívesen és rendszeresen osztjuk meg a két tanítási nyelvű általános iskolákkal, melyek pedagógusai magas létszámban vesznek részt országos szakmai, módszertani rendezvényeinken.

Országos Szakmai Nap (video) 

Az iskola 8 évfolyamos, évfolyamonként 3 párhuzamos osztály működik, a tanulók száma jelenleg 776 fő. Évente három első osztály indul, melyekben magyar – angol két tanítási nyelvű program szerint folyik a képzés. A magas színvonalú nyelvoktatást korszerű oktatástechnikai eszközökkel bontott csoportokban végezzük. A nyelvi környezet megteremtését minden évfolyamon angol anyanyelvű tanárok segítik.
Az első osztályban az angol nyelvoktatás játékokon, dalokon, szituációkon alapul. A gyerekek alsó és felső évfolyamokon egyaránt heti 5 órában tanulják a nyelvet.
Az angol nyelvű tantárgyak oktatását fokozatosan építjük be a tanrendbe, a nyelvtudás szintjének és az életkori sajátosságoknak figyelembe vételével. Az 1 – 4. évfolyamokon a testnevelés és sport, a vizuális kultúra, az ének-zene és a környezetismeret tantárgyakat oktatjuk angolul. Az 5 – 7. évfolyamokon a történelem, a művészettörténet, a természetismeret, a célnyelvi civilizáció és a digitális kultúra tantárgy lép be új területként a két tanítási nyelvű oktatásba. Tanulóink évfolyamtól függően heti 9 – 12 órát töltenek angol nyelvi környezetben.

Ez az oktatási forma bebizonyította életképességét, hiszen csak az elmúlt tanév során 86 végzős tanulónkból 36 fő középfokú, 42 fő felsőfokú sikeres nyelvvizsgát tett, akik többsége már 7. osztályban megszerezte a középfokú nyelvvizsgát.
A két tanítási nyelvű iskolák legutóbbi országos célnyelvi mérésének eredménye 6. évfolyamon 91,5 %, 8. évfolyamon 91,4 %.
Tanulóink nagy kedvvel vesznek részt különféle tantárgyi megmérettetéseken, tanulmányi versenyeken, sporteseményeken és sportversenyeken. Minden évben a kerületi, fővárosi, területi és országos versenyek sikeres résztvevői. Számos dobogós hellyel dicsekedhetünk, sok rangos elismerést és kupát nyernek iskolánknak, melyekre méltán vagyunk büszkék.
Diákjaink kimagasló teljesítményeket nyújtanak az országos kompetenciaméréseken is, és előkelő helyet foglalunk el az országos és a fővárosi rangsorban.

A kiváló eredmények a magas színvonalú matematika és magyar oktatásnak, valamint a pedagógusok tehetséggondozó munkájának köszönhetőek.

Matematika óra 3. osztályban (video)

A délelőtti oktatáshoz szorosan kapcsolódik a jól működő napközi otthon, mely a szülők igényei szerint szerveződik. A napköziben az alsósok szívesen vesznek részt a délutáni kézműves játszóházi foglalkozásokon. Az iskolában sokféle délutáni program, tehetséggondozó szakkör, sportkör várja a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Lehetőség van számítógépek, tabletek, interaktív eszközök használatára.
A sportolási lehetőségek tárháza is igen gazdag, három tornaterem, sportudvar és a közeli Városliget adottságait kihasználva rendszeresen folyik kézilabda, szivacskézilabda, foci, frizbi, kosárlabda, röplabda, floorball, atlétika, taekwondo, kendo és modern táncfoglalkozás.
 Az iskola pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre is. A tanórákon túl a tanulók rendszeresen járnak színházba, bábszínházba, és múzeumba.
A diákok részére változatos, sokoldalú nyári programokat kínálunk: az angol nyelvhez kapcsolódó barANGOLó tábort, nyelvgyakorló külföldi utazásokat és kézműves tábort is.
Az iskola felszereltsége korszerű, a taneszközök bővítése lépést tart a technika fejlődésével, melyet gondos gazdálkodásunk és a szülők által létrehozott és támogatott „Angol a Gyermekekért” alapítványunk is elősegít.

Iskolánk a végzős diákjaink szemével (video)

Szeretettel várjuk gyermekét!

 Vizi Andrea
igazgató

———————————————————–

Jelentkezés menete

A Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába minden évben több száz gyermek jelentkezik felvételre, viszont a felvehető gyermekek létszáma korlátozott. Az iskola számára nagyon fontos, hogy a jelentkező gyermeket a lehető legjobban megismerje, mint ahogy Önöknek is szülőkként lényeges, hogy a beiratkozás előtt tájékozódjanak az iskolákról, és a legmegfelelőbbet válasszák a gyermekük számára.

Ahhoz, hogy minél árnyaltabb képet kapjunk a felvételhez szükséges adottságokról, képességekről, motivációról, a jelentkező gyermekek szülei részére a beiskolázást, beiratkozást megelőzően lehetőséget biztosítunk a gyermekük és a család megismerését szolgáló portfólió benyújtására, melynek beadása önkéntes.

A portfólió tartalmi elemei:

1. Regisztrációs lap

2. Adatkezelési nyilatkozat

3. Szülői motivációs levél

4. Fénykép a gyermekről, a szűk családról (Lehet egy családi eseményen készült fotó, amelyen látható anya, apa, testvér/ek, gyermek.)

5. Szülői jellemzés a gyermekről (Kérjük, jellemezzék gyermeküket néhány mondattal: Jellemző tulajdonságai/jellemző tevékenységei/erősségei/gyengeségei/legkedvesebb játékai, stb.)

6. Rajzok a gyermektől (2 db)

A. Családrajz
Utasítás:  Rajzold le a családodat úgy, hogy mindenki éppen csinál valamit!
A rajz mérete: A 5-ös (írólap méret). Kérjük, hogy ne befolyásolják a gyermek rajzát, ne javítsanak bele, ne irányítsák őt. Teremtsék meg a nyugodt környezetet a rajzoláshoz és csak az szerepeljen a rajzon, amit ő szeretne. Itt nem létezik rossz megoldás, a rajzok tájékoztató jellegűek számunkra. Kérjük, a rajz hátuljára írják rá, a gyermek teljes nevét, születési dátumát (év/hó/nap) és azt, hogy a rajz mennyi idő alatt készült el. Nevezzék meg a rajz szereplőit!

B. Kedvenc rajz
Küldjenek el egy tetszőleges méretű, témájú és technikájú rajzot, ami gyermekük szerint az Ő kedvenc rajza. A rajz hátulján szerepeljenek a gyermek adatai, magyarázat a rajzhoz, a rajz címe.

7. A gyermek megismerésére vonatkozó szempontok, vélemény, ajánlás, melyet kérjük, hogy a gyermek jelenlegi pedagógusa töltsön ki.

8. Rövid, max. 5 perces videofilm a gyermekről, amelyben bemutatkozik, beszélhet a családjáról, a kedvenc játékáról, időtöltéséről, mondhat mondókát, énekelhet, mesélhet, stb. Ezt kérjük pendrive-on szíveskedjenek benyújtani.

9. Szabadon választott dokumentumok (Bármilyen dokumentum, információ, amely a gyermek jobb megismerését szolgálja. Pl.: Ha járt valahová előkészítőre, akkor az ott született értékelés, sport, egyéb eredmények, stb.)

A portfólió benyújtásának módja:

1. Postai úton: címzett:  Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,

 Vizi Andrea igazgató, Budapest 1146, Hermina út 9-15.

2. Személyesen: zárt borítékban az iskola portáján, hétköznapokon 7:30-17:30 között.

A portfólió benyújtásának utolsó napja: 2021. március 5. péntek

A portfólió érkezését követően a regisztrációs lapon megadott email címre egy kódszámot fogunk küldeni, amely a gyermek azonosítását szolgálja. Kérjük, hogy a megadott email cím jól olvasható legyen és az általunk küldött kódszámot mentsék el, őrizzék meg.

A portfólió elbírálása: 2021. április 8. (Kódszám azonosító szerint ezen a napon, az iskola honlapján megtekinthető az eredmény.)

Budapest, 2021. január 15.                                                              

Vizi Andrea
igazgató

———————————————————–

Leendő első osztályok tanítóinak bemutatkozása:

Zakarné Nagy Ildikó, Dombiné Pécs Anikó

Pásztor Veronika

Bedő Gáborné