Leendő elsősöknek

Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 9-15.
Telefon: 1/363-3525, e-mail: infovarosligeti@gmail.com
Honlap: www.varosligeti-altisk.hu
OM azonosító: 035050

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket a honlapunk 2023/2024-es tanév beiskolázással kapcsolatos oldalán. Hamarosan elérkezik az idő, amikor egy nagy jelentőséggel bíró döntést kell hozniuk: általános iskolát választani gyermekük számára. Szülőként jómagam is tudom, hogy minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének. Ez természetesen igaz az iskolaválasztás esetében is. A jól megválasztott iskola biztosíthatja, hogy a gyermek szeressen iskolába járni, motivált legyen a tanulásra, kedvelje a tanítóját és az osztálytársait. Az iskolakezdés sikeressége, az iskolai környezet, az atmoszféra a gyermek jövőjét életre szólóan meghatározhatják.

A járványügyi helyzetből adódó védelmi előírások miatt intézményünkben az idei tanévben személyes megjelenést biztosító tájékoztatás nem tartható, ezért igyekeztünk összeállítani egy olyan bemutató anyagot, amely a leíráson kívül három rövid kisfilm segítségével bepillantást enged az iskola épületébe, életébe, fontos eseményeibe, tanóráiba, tantermeibe.

A Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szép, régi, szecessziós stílusú épületben a Városliget szomszédságában található. Jól felszerelt, otthonos tantermek, barátságos légkör, jó közösségi szellem várja azokat a gyerekeket, akik ezt az iskolát választják. Az itt alkalmazott nevelési – oktatási módszerek az iskola pedagógiájának kipróbált és bevált hagyományaira épülnek, ezek együttesen biztosítják a tanulók évek óta kiemelkedő eredményeit.

A két tanítási nyelvű oktatás az eltelt 28 év alatt elismert, jól működő programmá nőtte ki magát, melyet – iskolánk tapasztalatait átvéve – országszerte számos intézmény alkalmaz sikerrel. Szakmai ismereteinket szívesen és rendszeresen osztjuk meg a két tanítási nyelvű általános iskolákkal, melyek pedagógusai magas létszámban vesznek részt országos szakmai, módszertani rendezvényeinken.

Országos Szakmai Nap (videofilm)

Az iskola 8 évfolyamos, évfolyamonként 3 párhuzamos osztály működik, a tanulók száma jelenleg 778 fő. Évente három első osztály indul, melyekben magyar – angol két tanítási nyelvű program szerint folyik a képzés. A magas színvonalú nyelvoktatást korszerű oktatástechnikai eszközökkel bontott csoportokban végezzük. A nyelvi környezet megteremtését minden évfolyamon angol anyanyelvű tanárok segítik.

Az első osztályban az angol nyelvoktatás játékokon, dalokon, szituációkon alapul. A gyerekek alsó és felső évfolyamokon egyaránt heti 5 órában tanulják a nyelvet.

Az angol nyelvű tantárgyak oktatását fokozatosan építjük be a tanrendbe, a nyelvtudás szintjének és az életkori sajátosságoknak figyelembe vételével. Az 1 – 4. évfolyamokon a testnevelés és sport, a vizuális kultúra, az ének-zene és a környezetismeret tantárgyakat oktatjuk angolul. Az 5 – 7. évfolyamokon a történelem, a művészettörténet, a természetismeret, a célnyelvi civilizáció és a digitális kultúra tantárgy lép be új területként a két tanítási nyelvű oktatásba. Tanulóink évfolyamtól függően heti 9 – 12 órát töltenek angol nyelvi környezetben.

angol nyelven oktatott tantárgyak évfolyamonként:

Ez az oktatási forma bebizonyította életképességét, hiszen csak az elmúlt tanév során 78 végzős tanulónkból 26 fő középfokú, 52 fő felsőfokú sikeres nyelvvizsgát tett, akik többsége már 7. osztályban megszerezte a középfokú nyelvvizsgát.

A két tanítási nyelvű iskolák legutóbbi országos célnyelvi mérésének eredménye 6. évfolyamon 91,5 %, 8. évfolyamon 88,3 %.

Tanulóink nagy kedvvel vesznek részt különféle tantárgyi megmérettetéseken, tanulmányi versenyeken, sporteseményeken és sportversenyeken. Minden évben a kerületi, fővárosi, területi és országos versenyek sikeres résztvevői. Számos dobogós hellyel dicsekedhetünk, sok rangos elismerést és kupát nyernek iskolánknak, melyekre méltán vagyunk büszkék.

Diákjaink kimagasló teljesítményeket nyújtanak az országos kompetenciaméréseken is, és előkelő helyet foglalunk el az országos és a fővárosi rangsorban.

A kiváló eredmények a magas színvonalú matematika és magyar oktatásnak, valamint a pedagógusok tehetséggondozó munkájának köszönhetőek.

Matematika óra 3. osztályban (videofilm)

A délelőtti oktatáshoz szorosan kapcsolódik a jól működő napközi otthon, mely a szülők igényei szerint szerveződik. A napköziben az alsósok szívesen vesznek részt a délutáni kézműves játszóházi foglalkozásokon. Az iskolában sokféle délutáni program, tehetséggondozó szakkör, sportkör várja a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Lehetőség van számítógépek, tabletek, interaktív eszközök használatára.

A sportolási lehetőségek tárháza is igen gazdag, három tornaterem, sportudvar és a közeli Városliget adottságait kihasználva rendszeresen folyik kézilabda, szivacskézilabda, foci, frizbi, kosárlabda, röplabda, floorball, atlétika, taekwondo, kendo és modern táncfoglalkozás.

Az iskola pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre is. A tanórákon túl a tanulók rendszeresen járnak színházba, bábszínházba, és múzeumba.

A diákok részére változatos, sokoldalú nyári programokat kínálunk: az angol nyelvhez kapcsolódó barANGOLó tábort, nyelvgyakorló külföldi utazásokat és kézműves tábort is.

Az iskola felszereltsége korszerű, a taneszközök bővítése lépést tart a technika fejlődésével, melyet gondos gazdálkodásunk és a szülők által létrehozott és támogatott „Angol a Gyermekekért” alapítványunk is elősegít.

Iskolánk végzős diákjaink szemével (videofilm)

Szeretettel várjuk gyermekét!


 Vizi Andrea
igazgató

Leendő elsősöknek felhívás

Liget tanodáról