TITLE

DESCRIPTION

Leendő elsősöknek

 

 

Közlemény a leendő első osztályba jelentkező szülőknek, akik időponttal rendelkeznek 2020. március 16-án, hétfőn, 17-én, kedden, 18-án, szerdán és 23-án, hétfőn az iskola által tartott játékos foglalkozásra.

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel a játékos foglalkozásokat további intézkedésig felfüggesztem.

A megfelelő intézkedések meghozatala után telefonon vagy emailben értesítem a kedves Szülőket a teendőkről.

 Budapest, 2020. március 15.                                                           Vizi Andrea

                                                                                                                         igazgató

 


A Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szép, régi, szecessziós stílusú épületben a Városliget mellett található. Jól felszerelt, otthonos tantermek, barátságos légkör, jó közösségi szellem várja azokat a gyerekeket, akik ezt az iskolát választják. Az itt alkalmazott nevelési – oktatási módszerek az iskola pedagógiájának kipróbált és bevált hagyományaira épülnek, melyek együttesen biztosítják a tanulók évek óta kiemelkedő eredményeit. A tájékoztatókon a szülők bepillantást nyerhetnek az iskolában folyó munkába a különböző órákon készült videofelvételek megtekintésével.
Az iskola 8 évfolyamos, évfolyamonként 3 párhuzamos osztály működik, a tanulók száma jelenleg 739 fő. Évente hávarosligeti_szimbolumokrom első osztály indul, melyekben magyar – angol két tanítási nyelvű program szerint folyik a képzés. Az első osztályban az angol nyelvoktatás játékokon, dalokon, szituációkon alapul. A gyerekek alsó és felső tagozaton egyaránt heti 5 órában tanulják az angol nyelvet. Alsó tagozaton a testnevelés és sport, vizuális kultúra és ének-zene tantárgyakat magyarul és angolul oktatjuk. Harmadik osztálytól a környezetismeret, ötödik osztálytól a történelem, művészettörténet, természet-ismeret, célnyelvi civilizáció, hatodik osztálytól az informatika tantárgy lép be új területként a két tanítási nyelvű oktatásba.
A magas színvonalú nyelvoktatást bontott csoportokban végezzük korszerű oktatástechnikai eszközökkel. A nyelvi környezet megteremtését minden évfolyamon angol anyanyelvű tanárok segítik.
A két tanítási nyelvű oktatás az eltelt 27 év alatt elismert, jól működő programmá nőtte ki magát, melyet – iskolánk tapasztalatait átvéve – országszerte számos követője sikerrel alkalmaz. Ez az oktatási forma bebizonyította életképességét, hiszen az elmúlt tanév során 84 fő végzős tanulóból 55 fő középfokú, 43 fő felsőfokú nyelvvizsgával is rendelkezik.
Diákjaink nagy kedvvel és kiemelkedő eredményekkel vesznek részt különféle vetélkedőkön, tantárgyi versenyeken és sporteseményeken. Minden évben számos versenyt, jutalmat és kupát nyernek iskolánknak, s erre méltán büszkék vagyunk.
Tanulóink kimagasló teljesítményeket nyújtanak az országos kompetencia-méréseken is, előkelő helyet foglalnak el az országos és a fővárosi rangsorban.
A délelőtti oktatáshoz szorosan kapcsolódik a jól működő napközi otthon, mely a szülők igényei szerint szerveződik. A napköziben a kicsik szívesen vesznek részt a délutáni kézműves játszóházi foglalkozásokon. Az iskolában sokféle délutáni program, tehetséggondozó szakkör, sportkör várja a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Lehetőség van számítógépek, tabletek, internet használatára is.
A sportolási lehetőségek tárháza igen gazdag, három tornaterem, sportudvar és a közeli Városliget adottságait kihasználva rendszeresen folyik kézilabda, szivacskézilabda, foci, frizbi, kosárlabda, röplabda, floorball, atlétika, taekwondo, kendo és modern tánc foglalkozás.
Az iskola pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre is. A tanórákon túl a tanulók rendszeresen járnak bábszínházba, színházba és múzeumba.
A diákok részére változatos, sokoldalú nyári programokat kínálunk: barANGOLó tábort, nyelvgyakorló külföldi utazásokat és kézműves tábort. Az iskola felszereltsége korszerű, a taneszközök bővítése lépést tart a technika fejlődésével, melyet gondos gazdálkodásunk és a szülők által létrehozott és támogatott „Angol a Gyermekekért” alapítványunk is elősegít.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vizi Andrea
intézményvezető


Szülőknek tájékoztatás:
(előzetes bejelentkezés alapján, egy regisztráció 1 fő részvételére jogosít)

Az alábbi időpontokban adunk tájékoztatást iskolánk programjáról, az első osztályba történő jelentkezésről. Az időpontra kattintva lehet regisztrálni:

2020. január 17-én 15.00 órakor
2020. január 24-én 15.00 órakor
2020. január 31-én 15.00 órakor
2020. február 14-én 15.00 órakor
2020. február 21-én 15.00 órakor
2020. február 28-án 15.00 órakor

a földszinti ebédlőben.


Jelentkezés a játékos foglalkozásra:
2020. március 3-án 8.00 – 17.00 óráig
2020. március 4-én 8.00 – 17.00 óráig
Játékos foglalkozás időpontjai: 2020. március 9., 10., 11., naponta 14.00 órától. Csak a fenti napok betelte után kezdjük meg a március 16-ával kezdődő hetet feltölteni a jelentkezések sorrendjében, szintén naponta 14.00 órától.

A játékos foglalkozáson csak az előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni.

Ide kattintva lehet letölteni a regisztrációs lapot.

Városligeti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1146 Budapest, Hermina út 9-15.

Intézményvezető:
Vizi Andrea

e-mail: info@varosligeti-altisk.hu
web: www.varosligeti-altisk.hu
Tel: (+36-1) 363-3525